< หน้าหลัก / หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ / Advanced Excel ฉบับเขียนโปรแกรมด้วย Macro&VBA >

Advanced Excel ฉบับเขียนโปรแกรมด้วย Macro&VBA

Advanced Excel ฉบับเขียนโปรแกรมด้วย Macro&VBA

เนื้อหาอย่างย่อ

Advanced Excel ฉบับเขียนโปรแกรมด้วย Macro & VBA +CD เล่มนี้ อธิบายการสร้าง Macro และเขียนโปรแกรม VBA ตั้งแต่พื้นฐาน จนถึงสร้างระบบงานอัตโนมัติ โดยไม่จำเป็นต้องเขียนโปรแกรมมาก่อน มีแบบฝึกหัดพร้อมตัวอย่างโค้ด VBA เพื่อทดลองทำ และ Case Study การนำโค้ดมาใช้งานจริง


หมวด: คอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์: โปรวิชั่น
ผู้แต่ง: ดุสิต กอปรรักชาติ