< หน้าหลัก / หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ / A Guidebook for Improving Energy and Environmental Performance in Local Government >

A Guidebook for Improving Energy and Environmental Performance in Local Government

A Guidebook for Improving Energy and Environmental Performance in Local Government

เนื้อหาอย่างย่อ

Acknowledgements
Five Winds International prepared this Guidebook with funding through a grant (2002-2004) from
the Pennsylvania Department of Environmental Protection’s (DEP) Office of Energy and
Technology Development (OETD). OETD would like to acknowledge the following individuals
for their participation and contributions to the design and content of this report:
• Patrick McDonnell, Executive Assistant to the Special Deputy Secretary, DEP
• Libby Dodson, Chief, Pollution Prevention/Energy Efficiency (P2E2) Division,
Environmental Sustainability Bureau (ESB), OETD
• Ed Pinero (former Acting Deputy Secretary, Office of Pollution Prevention and Compliance
Assistance)
• Jeff Schaeberle (formerly with the P2E2 Division)
• John W. Borland, Sanitarian Program Specialist, Bureau of Water Supply and Wastewater
Management, Division of Wastewater Management
• John Herigan, Environmental Program Analyst, P2E2 Division, ESB, OETD
• Glenn Stephens, Environmental Policy Analyst, P2E2 Division, ESB, OETD
• Bob Zaccano, Manager, Southcentral Regional Office (SCRO) OETD
• Jim Young, Manager, Northcentral Regional Office (NCRO) OETD


หมวด: วิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี