< หน้าหลัก / หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ / 65 กลวิธีพัฒนาสมองสู่ขีดสูงสุดของศักยภาพ >

65 กลวิธีพัฒนาสมองสู่ขีดสูงสุดของศักยภาพ

65 กลวิธีพัฒนาสมองสู่ขีดสูงสุดของศักยภาพ

เนื้อหาอย่างย่อ

บาร์บาร่า ไมสเตอร์ วิตาล ผู้เขียนได้นำประสบการณ์จริงมาเล่า
โดยเขียนทำนองประวัติส่วนตัวและเป็นคู่มือครูด้วย เธอถนัดใช้สมองซีกขวา
ตอนเด็กเธอต้องหาวิธีช่วยเหลือตัวเอง หาวิธีเรียนเองเพราะเรียนรู้อย่างผู้อื่นมิได้
เมื่อเป็นครูก็ต้องค้นหาวิธีสอนใหม่เพราะหลักสูตรใช้วิธีแบบเดิมๆ
ซึ่งการพัฒนาสมองที่ได้ประสิทธิภาพที่สุดคือเริ่มตั้งแต่ปฐมวัย
โดยฝึกให้เด็กใช้สมองทุกๆ ส่วนไปพร้อมๆ กัน บาร์บาร่าจึงรวบรวมเทคนิค
การสอนเด็กไว้ทั้งหมด 65 วิธี เช่น การออกเสียงตัวสะกด การเขียนอักษรตัวเต็ม เสียงและรูปทรง การสอนเรื่องสี ตัวเลข
และรูปทรง การสอนทิศทาง การบวกเลข การลบเลข วิธีสอนเรื่องเวลา เป็นต้น
เพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ปกครองและครูนำไปฝึกบุตรหลาน
ฝึกสมอง 2 ซีก ทำงานด้วยกันอย่างสมดุล


หมวด: ความรู้ทั่วไป
สำนักพิมพ์: นานมีบุ๊คส์