< หน้าหลัก / หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ / 10 คิด...เปลี่ยนชีวิตใหม่ >

10 คิด...เปลี่ยนชีวิตใหม่

10 คิด...เปลี่ยนชีวิตใหม่

เนื้อหาอย่างย่อ

 หนังสือที่จะบอกแนวทางการคิด และการกระทำที่ถูกต้อง ที่จะทำให้ผู้อ่าน
สามารถเดินหาทางออก ค้นหาความสำเร็จ โดยจะเริ่มต้นจากพลังความคิดที่ถูกต้องก่อน
และตามด้วยวิธีการที่ถูกต้อง เพราะคนที่ประสบความล้มเหลว มักจะดำเนินชีวิต
แบบผิดๆ คิดผิด และทำผิด เหมือนกับคนบนถนนที่มีแต่ความมืดมิด ทำอย่างไร
ก็ไม่ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้เสียที


หมวด: จิตวิทยาทั่วไป
สำนักพิมพ์: ดำรงค์ พิณคุณ
ผู้แต่ง: ดำรงค์ พิณคุณ