< หน้าหลัก / หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ / เทคนิคจับเท็จ เคล็ดลับจับโกหก LieSpotting >

รายละเอียดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

เทคนิคจับเท็จ เคล็ดลับจับโกหก LieSpotting

เทคนิคจับเท็จ เคล็ดลับจับโกหก LieSpotting

หมวด: จิตวิทยาทั่วไป
ISBN: 9786165156417
สำนักพิมพ์: เนชั่นบุ๊คส์
วันที่รับเข้า: 16/03/16
ยอดคงเหลือ: 1