< หน้าหลัก / หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ / สรุปกฎหมายบุคคล >

รายละเอียดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

สรุปกฎหมายบุคคล

สรุปกฎหมายบุคคล

เนื้อหาอย่างย่อ
สรุปกฎหมายบุคคล ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมการมีสภาพบุคคล, ภูมิลำเนา, การไม่อยู่, การสาบสูญ, ความสามารถของบุคคล และนิติบุคคล
หมวด: กฏหมาย
สำนักพิมพ์: นายปณิธาน สุวรรณโรจน์
วันที่รับเข้า: 25/03/22
ยอดคงเหลือ: 1