< หน้าหลัก / หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ / หยั่งรู้ใจคนในทุกสถานการณ์ >

รายละเอียดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

หยั่งรู้ใจคนในทุกสถานการณ์

หยั่งรู้ใจคนในทุกสถานการณ์

เนื้อหาอย่างย่อ
สำนักพิมพ์  :  เซเว่นดี บุ๊ค  ราคาปก  :  195  บาท  องค์กรหลายๆ แห่งที่มุ่งไปที่ตัวงานโดยมองว่าคนหรือบุคลากรนั้น เป็นเพียงแค่เครื่องมือที่จะทำให้งานบรรลุผลได้ จริงอยู่ที่คนเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่จะทำ ให้งานนั้นบรรลุผลแต่หากผู้บริหารไม่รู้จักคนที่ตนเองปกครองดูแลอยู่ และใช้งานพวกเขาโดยไม่ใส่ใจและเอาใจเข้าแลกคนเหล่านั้นก็จะทำ งานให้คุณโดยมองว่าเขาจะได้รับค่าจ้างตอบแทนกลับไปเท่านั้น แต่หากคุณบริหารเขาอย่างเข้าใจอ่านใจผู้ใต้บังคับบัญชาและเพื่อนรู้วิธีการสั่งงานสำ หรับแต่ละคนที่มีพฤติกรรมแตกต่างกัน เมื่อคุณได้ใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการบริหารงาน คุณจะสามารถครองใจลูกน้องได้ใจเพื่อนร่วมงาน และเป็นที่รักของผู้บังคับบัญชา  ดูหนังสือเรื่องอื่นๆ ของเรา ได้ที่ www.phetpraguy.com
หมวด: บริหารการตลาด
ISBN: 9786162759796
สำนักพิมพ์: บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด
ปีที่พิมพ์: 2565
วันที่รับเข้า: 29/03/22
ยอดคงเหลือ: 1