< หน้าหลัก / หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ / คู่มือเรียนภาษาจีนเบื้องต้น ฉบับสมบูรณ์ >

รายละเอียดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

คู่มือเรียนภาษาจีนเบื้องต้น ฉบับสมบูรณ์

คู่มือเรียนภาษาจีนเบื้องต้น ฉบับสมบูรณ์

เนื้อหาอย่างย่อ
ฝึกเรียนภาษาจีนเบื้องต้นด้วยตัวเอง อ่านสนุก ไม่เครียด อธิบายชัดเจน ครบถ้วนทั้งไวยากรณ์ที่จำเป็นต่อการเรียนภาษาจีน บทสนทนาในชีวิตประจำวันที่ใช้ได้จริงในหลากหลายสถานการณ์ คำศัพท์ภาษาจีนที่ใช้บ่อยและแบบฝึกหัดพร้อมเฉลยทบทวนความรู้ท้ายบท
หมวด: ภาษาศาสตร์
ISBN: 9786163812919
สำนักพิมพ์: INSPAL
วันที่รับเข้า: 06/05/22
ยอดคงเหลือ: 1