< หน้าหลัก / หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ / ก้าวสู่วัยชราอย่างผาสุก >

รายละเอียดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ก้าวสู่วัยชราอย่างผาสุก

ก้าวสู่วัยชราอย่างผาสุก

เนื้อหาอย่างย่อ
-10ปีมี7ครั้งในชีวิตเราจะอยู่ได้ถึงอายุ70ไหมล่ะ  -แนะวิธีการบริหารจิตให้ดีเพื่อมีชีวีที่ยั่งยืน   ก้าวสู่วัยชราอย่างผาสุก -จัดให้มีนาฬิกาชีวิตเป็นกิจจะลักษณะ -แนวทางที่ทำให้ได้การยอมรับจากผู้อื่น -สกัดจุดบอดมุ่งสู่ความเป็นยอดนักคิดที่ดี -การฝึกผ่อนคลายความเครียด -วิธีสวดมนต์ที่ทำแล้วชีวิตดีมีความสุข -จะทำบุญอย่างไรให้ได้บุญ พักผ่อนนอนหลับอย่างไรให้เป็นสุข -ทำอย่างไรให้แก่ช้าล่ะ
หมวด: จิตวิทยาทั่วไป
ISBN: 9786165880497
ผู้แต่ง: สมชาติ กิจยรรยง
วันที่รับเข้า: 18/01/22
ยอดคงเหลือ: 1