< หน้าหลัก / หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ / Python Data Science เรียนรู้ Concept และฝึกฝน Coding >

รายละเอียดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

Python Data Science เรียนรู้ Concept และฝึกฝน Coding

Python Data Science เรียนรู้ Concept และฝึกฝน Coding

หมวด: คอมพิวเตอร์
ISBN: 8859161009092
สำนักพิมพ์: บริษัท ไอ ดี ซี พรีเมียร์ จำกัด
ปีที่พิมพ์: 2564
วันที่รับเข้า: 31/03/22
ยอดคงเหลือ: 2