< หน้าหลัก / หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ / กัญชาคือยาจากธรรมชาติ รักษามะเร็งและโรคร้าย 34 ชนิด! >

รายละเอียดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

กัญชาคือยาจากธรรมชาติ รักษามะเร็งและโรคร้าย 34 ชนิด!

กัญชาคือยาจากธรรมชาติ รักษามะเร็งและโรคร้าย 34 ชนิด!

เนื้อหาอย่างย่อ
ในยุคการติดต่อสื่อสารแบบไร้พรหมแดนทำให้มวลมนุษย-ชาติได้รับองค์ความรู้ และภูมิปัญญาในอดีตกลับมาฟื้นคืนชีพอีกครั้งหลังจากเกิดขบวนการประชาชนเรียกร้องให้แก้กฎหมายอนุญาตให้นำกัญชากลับมาใช้รักษาโรค ได้กล่าวว่า ทั้งอังกฤษและสหรัฐฯ ได้เริ่มมีการผ่อนคลายลดความเป็นอาชญากรรมเรื่องการใช้กัญชา และอนุญาตให้มีการนำมาใช้รักษาโรคได้ เมื่อเจ็บป่วยก็สามารถเข้าถึงกัญชาได้อย่างแพร่หลาย สำหรับประเทศไทยก็มีสภาพไม่ต่างไปจากประเทศอื่น คือไม่สามารถเข้าถึงการนำกัญชามาใช้รักษาโรคได้ และมีความพยายามเรียกร้องให้มีการแก้กฎหมายยาเสพติดจากหลายฝ่ายมาอย่างยาวนาน แต่ในที่สุดด้วยสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนไป ประกอบกับแรงผลักดันอันเข้มแข็งของคนในวงการกัญชาไทย จึงทำให้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ต้องเปิดคลายล็อกให้สามารถปลูกกัญชา และนำกัญชามาใช้ทางการแพทย์ได้ในปัจจุบันสำหรับรายละเอียดและองค์ความรู้ทั้งหมดดังกล่าวมีอย่างครบถ้วนในเล่ม
หมวด: สุขภาพ
ISBN: 9786165782203
สำนักพิมพ์: บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด
วันที่รับเข้า: 19/10/21
ยอดคงเหลือ: 1