< หน้าหลัก / หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ / กัญชา “ยาวิเศษ” ของโลก >

รายละเอียดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

กัญชา “ยาวิเศษ” ของโลก

กัญชา “ยาวิเศษ” ของโลก

เนื้อหาอย่างย่อ
สำนักพิมพ์ Happy Book ราคาปก 195 บาท ลด 20% คงเหลือ 156 บาท กัญชา "ยาวิเศษ" ของโลก ฉบับนี้จะเตรียมความรู้พื้นฐานให้ท่านได้รู้จักวิถีกัญชาโลก และกัญชาในวิถีไทย ตลอดจนการพัฒนาร่วมสมัยกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปัจจุบันที่สำคัญคือทกุคนควรจะได้รู้จัก และเรียนรู้เรื่องราวของกัญชาเพื่อให้สามารถนำมาใช้ได้อย่างปลอดภัย ซึ่งนักเขียนอาจารย์ตู่(รศ.พ.ต.ท.หญิง ดร.ฐิชาลักษณ์ ณรงค์วิทย์) ผู้อยู่ในแวดวงสายเขียวตั้งใจเรียบเรียงให้ท่านที่ไม่เคยรู้จักกัญชาเลยได้ “อ่านง่าย ใช้เป็น” เป็นพื้นฐานในการพัฒนาพืชเสพติดให้คุณทางการแพทย์ของไทยต่อไป ดูหนังสือเรื่องอื่นๆ ของเรา ได้ที่ www.phetpraguy.com
หมวด: สุขภาพ
ISBN: 9786165782487
สำนักพิมพ์: บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด
วันที่รับเข้า: 20/01/22
ยอดคงเหลือ: 1