< หน้าหลัก / หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ / A Little Book of Big Data and Machine Learning >

รายละเอียดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

A Little Book of Big Data and Machine Learning

A Little Book of Big Data and Machine Learning

หมวด: ศิลปะ-สถาปัตยกรรม
ISBN: 8859161007883
สำนักพิมพ์: บริษัท ไอ ดี ซี พรีเมียร์ จำกัด
วันที่รับเข้า: 25/02/21
ยอดคงเหลือ: 1