< หน้าหลัก / หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ / ถั่วเกษตร >

รายละเอียดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ถั่วเกษตร

ถั่วเกษตร

หมวด: วิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี
ISBN: 9786163985422
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้แต่ง: ศ. ดร.เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม
วันที่รับเข้า: 15/03/21
ยอดคงเหลือ: 1

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2021-07-31 00:28