< หน้าหลัก / หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ / ใช้งาน Excel 2016 ให้เร็วเว่อร์ >

รายละเอียดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ใช้งาน Excel 2016 ให้เร็วเว่อร์

ใช้งาน Excel 2016 ให้เร็วเว่อร์

เนื้อหาอย่างย่อ
 เจาะลึกการใช้งาน Excel 2016 อย่างครบถ้วน พร้อมตัวอย่างการใช้งานแบบเข้าใจง่าย นำไปใช้ได้จริง เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นใช้งานไปจนถึงการใช้งานขั้นสูง ในเล่มนี้คุณจะได้พบกับคุณสมบัติใหม่ๆ ที่เพิ่มเข้ามาใน Excel 2016 ไม่ว่าจะเป็นแผนภูมิใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์การใช้งานของคุณมากกว่าเดิม การใช้งาน 3D Map การใช้ Forecast Sheet การแทรกรูปภาพ 3 มิติ เป็นต้น อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เป็นลำดับขั้น เข้าใจง่าย ใช้งานสะดวกด้วยคำสั่ง 2 ภาษา ไทย-อังกฤษ
หมวด: คอมพิวเตอร์
ISBN: 9786160832637
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น
วันที่รับเข้า: 17/03/21
ยอดคงเหลือ: 1