< หน้าหลัก / หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ / English for Junior High Schoolers จบครบใน 1 เล่ม ภาษาอังกฤษสำหรับมอต้น >

รายละเอียดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

English for Junior High Schoolers จบครบใน 1 เล่ม ภาษาอังกฤษสำหรับมอต้น

English for Junior High Schoolers จบครบใน 1 เล่ม ภาษาอังกฤษสำหรับมอต้น

เนื้อหาอย่างย่อ
หนังสือเล่มนี้ครูได้ทำการรวบรวมและสรุปเนื้อหาสาระวิชาภาษาอังกฤษของชั้นมัธยมต้น (ม. 1- 3) ที่ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 เพื่อเป็นการทบทวน ย่นระยะเวลาการเรียน และเตรียมตัวสอบแบบจบครบในเล่มเดียวค่ะ  ครูได้พยายามครอบคลุมและเขียนอธิบายแต่ละเรื่องไว้ให้ได้ชัดเจนที่สุด แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหากนักเรียนคนไหนพื้นฐานภาษาอังกฤษยังอ่อนปวกเปียกมากระดับที่ว่าแทบจะเป็นศูนย์ ควรกลับไปเรียนรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษมาให้ดีสักหน่อยนะคะและจะทำให้การทบทวนเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะ  
หมวด: กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
วันที่รับเข้า: 01/03/21
ยอดคงเหลือ: 1