< หน้าหลัก / หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ / เปิดโลกอียิปต์วิทยา Step into Egyptology >

รายละเอียดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

เปิดโลกอียิปต์วิทยา Step into Egyptology

เปิดโลกอียิปต์วิทยา Step into Egyptology

เนื้อหาอย่างย่อ
เปิดโลกอียิปต์วิทยา สำรวจดินแดนไอยคุปต์ ไขความลับอารยธรรมแห่งลุ่มแม่น้ำไนล์ . ‘อียิปต์วิทยา’ หาใช่เพียงแค่การเรียนรู้ ประวัติศาสตร์อียิปต์โบราณหรือจดจำ ตำนานเทพเจ้าของชาวไอยคุปต์เท่านั้น แต่เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งของสาขาวิชา ประวัติศาสตร์และโบราณคดีที่มุ่งเน้น ศึกษาและทำความเข้าใจ ‘มนุษย์’ และมนุษย์ที่ ‘อียิปต์วิทยา’ ให้ความสนใจ เป็นพิเศษก็คือ ‘ชาวไอยคุปต์’ ผู้สร้างอารยธรรมอียิปต์โบราณ อันน่าอัศจรรย์ใจนับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
หมวด: ประวัติศาสตร์
ISBN: 9786163017307
สำนักพิมพ์: ยิปซีกรุ๊ป
วันที่รับเข้า: 11/03/21
ยอดคงเหลือ: 1

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2022-03-02 00:27