< หน้าหลัก / หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ / กลยุทธ์ >

รายละเอียดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

กลยุทธ์

กลยุทธ์

เนื้อหาอย่างย่อ
   หนังสือง"กลยุทธ์"เล่มนี้จะช่วยให้คุณสามารถวางแผนกลยุทธ์ขององค์กรได้อย่างลึกซึ้งและบูรณาการสามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จ ด้วยสุดยอดแนวคิดด้านกลยุทธ์จาก 10 บทความของนักคิดชั้นนำที่มีชื่อเสียง ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่านำไปปฏิบัติได้จริง ไม่ว่าสภาพแวดล้อมทางธุรกิจจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้บริหารงานด้านกลยุทธ์และผู้บริหารระดับสูง ตลอดจนผู้สนใจเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในการจัดการเชิงกลยุทธ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่กำลังศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท MBA ทั้งผู้บริหารมือใหม่ ผู้บริหารมากประสบการณ์ และผู้บริหารที่มองหาแรงบันดาลใจจากแนวคิดชั้นยอดที่จะช่วยพัฒนาตัวเองและองค์กร สารบัญ บทที่ 1 กลยุทธ์คืออะไร บทที่ 2 แรงผลักดันในการแข่งขัน 5 ประการ ที่เป็นตัวกำหนดกลยุทธ์ บทที่ 3 กำหนดวิสัยทัศน์ให้กับธุรกิจของคุณ บทที่ 4 การสร้างรูปแบบธุรกิจขึ้นใหม่ บทที่ 5 กลยุทธ์น่านน้ำสีคราม บทที่ 6 เคล็ดลับความสำเร็จของการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ บทที่ 7 การใช้ Balanced Scorecard เป็นระบบบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ บทที่ 8 การนำกลยุทธ์มาใช้ปฏิบัติจริง บทที่ 9 การเปลี่ยนกลยุทธ์ชั้นยอดให้เป็นผลการดำเนินงานที่ดีเยี่ยม บทที่ 10 ใครเป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจในองค์กรกันแน่?
หมวด: จิตวิทยา-การลงทุน
ISBN: 9789744145734
สำนักพิมพ์: เอ็กเปอร์เน็ท
วันที่รับเข้า: 15/03/21
ยอดคงเหลือ: 1

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2022-07-25 00:00
2021-08-11 00:24