< หน้าหลัก / หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ / การบริหารทีมงาน >

รายละเอียดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

การบริหารทีมงาน

การบริหารทีมงาน

เนื้อหาอย่างย่อ
 ทีมงานของคุณมีศักยภาพหรือไม่?...คุณจะสามารถสร้างทีมงานที่ดีได้อย่างไร?...หนังสือ "การบริหารทีมงาน" เล่มนี้ เป็นหนึ่งในหนังสือชุด "คัมภีร์สำหรับผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด" ซึ่งได้รวบรวม 10 บทความที่เป็นแนวคิดและวิธีปฏิบัติในการสร้างทีมงาน จากปรามาจารย์ระดับโลกที่ต้องอ่าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสร้างทีมงานชั้นยอด หลักพื้นฐานที่สำคัญของทีมงาน การสร้างความฉลาดทางอารมณ์ของทีม การบริหารทีมที่มีวัฒนธรรมหลากหลาย และเรื่องอื่น ๆ ที่จะช่วยสร้างและพัฒนาทีมงานของคุณให้เข็งแกร่งในทุก ๆ ด้าน สารบัญ - การสร้างทีมงานชั้นยอด : ความลับของทีมงานที่มีประสิทธิภาพสูง - อะไรทำให้ทีมไม่ประสบผลสำเร็จ : บทสัมภาษณ์ J. Richard Hackman - หลักพื้นฐานที่สำคัญของทีมงาน - 8 วิธีเพื่อสร้างทีมที่ร่วมมือกันเป็นอย่างดี - การจูงใจพนักงานด้วยความสำเร็จอย่างค่อยเป็นค่อยไป : ทำให้พนักงานทุ่มเทกับการทำงานด้วยการช่วยให้พวกเขาเห็นความก้าวหน้าของตัวเอง - การสร้างความฉลาดทางอารมณ์ของทีม - การบริหารทีมที่มีวัฒนธรรมหลากหลาย - เมื่อทีมตัดสินใจไม่ได้ - ทีมผู้เชี่ยวชาญ (Virtuoso Teams) - ทีมผู้บริหารจะสู้กันอย่างไรให้เกิดผลดี
หมวด: จิตวิทยา-การลงทุน
ISBN: 9789744145727
สำนักพิมพ์: เอ็กเปอร์เน็ท
วันที่รับเข้า: 15/03/21
ยอดคงเหลือ: 1