< หน้าหลัก / หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ / แบบอย่างการถนอมอาหารเห็ดแปรรูป & ผลิตภัณฑ์ ต่อยอดเงินเงินล้าน >

รายละเอียดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

แบบอย่างการถนอมอาหารเห็ดแปรรูป & ผลิตภัณฑ์ ต่อยอดเงินเงินล้าน

แบบอย่างการถนอมอาหารเห็ดแปรรูป & ผลิตภัณฑ์ ต่อยอดเงินเงินล้าน

หมวด: การเกษตรกรรม
ISBN: 978-616-7466-83-5
สำนักพิมพ์: บริษัท นาคา อินเตอร์มีเดีย จำกัด
ผู้แต่ง: พัชรี สำโรงเย็น
ปีที่พิมพ์: 2556
วันที่รับเข้า: 09/03/20
ยอดคงเหลือ: 1

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2020-05-11 01:02