< หน้าหลัก / หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ / หลักการทางเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ สาขาวิทย์-เทคโน >

รายละเอียดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

หลักการทางเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ สาขาวิทย์-เทคโน

หลักการทางเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ สาขาวิทย์-เทคโน

หมวด: สุขภาพ-ความงาม
ISBN: 9786163984043
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้แต่ง: ไพโรจน์ วิริยจารี
ปีที่พิมพ์: 2562
วันที่รับเข้า: 09/03/20
ยอดคงเหลือ: 1

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2021-05-15 00:12
2020-08-07 01:03
2020-08-01 01:07
2020-07-24 01:10
2020-06-24 01:03
2020-03-16 06:02