< หน้าหลัก / หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ / คำอธิบาย พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 >

รายละเอียดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

คำอธิบาย พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

คำอธิบาย พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

เนื้อหาอย่างย่อ
คู่มือสำหรับนักกฎหมายและคนทั่วไปเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำผิดที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 อธิบายโดยเรียงตามมาตรา ซึ่งจะมีคำอธิบายข้อกฎหมายและศัพท์เทคนิคประกอบกัน นอกจากนี้ยังได้เพิ่มเติมข้อเสนอแนะเรื่องการปรับใช้กฎหมายกับอินเตอร์เน็ตและความเห็นเรื่องมาตรการในการบล็อกเว็บไซต์ของรัฐบาลให้ได้ศึกษาเพิ่มเติมอีกด้วย
หมวด: คอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์: โปรวิชั่น
ผู้แต่ง: วิน ชูวอน
ยอดคงเหลือ: 1

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-07-16 01:09