< หน้าหลัก / หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ / อุตสาหกรรมสาร ปีที่ 59 ฉบับเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2560 >

รายละเอียดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

อุตสาหกรรมสาร ปีที่ 59 ฉบับเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2560

อุตสาหกรรมสาร ปีที่ 59 ฉบับเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2560

หมวด: อุตสาหกรรมสาร
ผู้แต่ง: กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
วันที่รับเข้า: 10/08/17
ยอดคงเหลือ: 99999

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-08-26 01:05
2018-08-22 01:06
2018-01-19 01:06
2018-01-14 01:05
2018-01-04 01:05
2017-12-26 01:05
2017-11-20 01:06
2017-09-26 06:05
2017-09-13 01:07
2017-09-04 01:07
2017-09-02 06:05