< หน้าหลัก / หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ / บริหารงานให้ได้ผล บริหารคนให้ได้งาน >

รายละเอียดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

บริหารงานให้ได้ผล บริหารคนให้ได้งาน

บริหารงานให้ได้ผล บริหารคนให้ได้งาน

เนื้อหาอย่างย่อ
เปี่ยมศักดิ์ คุณากรประทีป
หมวด: การบริหารงานบุคคล
สำนักพิมพ์: ยิปซีกรุ๊ป
วันที่รับเข้า: 21/06/18
ยอดคงเหลือ: 2

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-07-26 01:10
2018-10-09 01:05
2018-10-09 01:05
2018-09-27 01:06
2018-09-17 01:06
2018-09-18 01:06
2018-08-30 06:08
2018-08-30 06:08
2018-08-24 01:05
2018-08-11 01:05
2018-08-13 01:06
2018-08-05 01:06
2018-07-27 01:06
2018-07-26 01:06
2018-07-23 01:07

หน้า