< หน้าหลัก / หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ / อุตสาหกรรมสาร ปีที่ 58 ฉบับเดือนมกราคม- กุมภาพันธ์ 2559 >

รายละเอียดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

อุตสาหกรรมสาร ปีที่ 58 ฉบับเดือนมกราคม- กุมภาพันธ์ 2559

อุตสาหกรรมสาร ปีที่ 58 ฉบับเดือนมกราคม- กุมภาพันธ์ 2559

หมวด: อุตสาหกรรมสาร
ผู้แต่ง: กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
วันที่รับเข้า: 26/06/17
ยอดคงเหลือ: 9999

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-12-18 01:07
2018-08-22 01:06
2017-10-01 01:06
2017-09-18 01:06
2017-08-10 01:06
2017-08-10 01:06
2017-07-26 01:07
2017-07-18 13:20