< หน้าหลัก / หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ / คู่มือแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารให้เป็นไปตามมาตรฐานฮาลาล >

รายละเอียดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

คู่มือแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารให้เป็นไปตามมาตรฐานฮาลาล

คู่มือแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารให้เป็นไปตามมาตรฐานฮาลาล

หมวด: -กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
ผู้แต่ง: กรมวิทยาศาสตร์บริการ
วันที่รับเข้า: 02/05/17
ยอดคงเหลือ: 9999

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-10-12 01:10
2018-09-27 01:06
2018-09-17 01:06
2018-08-22 01:06
2018-08-13 01:06
2018-07-12 01:06
2018-05-07 19:05
2018-03-19 01:05
2018-01-21 01:06
2017-09-26 06:05
2017-09-03 01:07
2017-05-29 07:13