< หน้าหลัก / หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ / Creative Marketing การตลาดสร้างสรรค์ >

รายละเอียดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

Creative Marketing การตลาดสร้างสรรค์

Creative Marketing การตลาดสร้างสรรค์

เนื้อหาอย่างย่อ
สิ่งที่แบ่งแยกนักการตลาดห่วยๆ กับนักการตลาดขั้นเทพออกจากกันคือ "ความคิดสร้างสรรค์" การเข้าใจส่งผลให้เกิดการคิดเป็น Concept อย่างสร้างสรรค์ โดยมีแผนการปฎิบัติที่ชัดเจนและวัดผลได้ ยืดหยุ่นได้ เมื่อผลที่ได้รับ ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ "Creative Marketing" จึงเรียบเรียงการตลาดยุคใหม่สำหรับโลก Social Network ที่เข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างมากต่อการทำธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางในการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ
หมวด: บริหารธุรกิจ-การเงิน
สำนักพิมพ์: ดำรงค์ พิณคุณ
ผู้แต่ง: ดำรงค์ พิณคุณ
วันที่รับเข้า: 29/12/16
ยอดคงเหลือ: 1

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2022-01-29 00:32
2022-01-19 00:27
2021-12-17 07:33
2021-11-21 00:24
2021-08-11 00:24
2021-07-08 17:36
2020-01-01 19:07
2018-04-02 01:04
2017-12-12 01:05
2017-09-03 01:07