< หน้าหลัก / หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ / 52 การทดลองวิทย์จากขวดพลาสติก >

รายละเอียดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

52 การทดลองวิทย์จากขวดพลาสติก

52 การทดลองวิทย์จากขวดพลาสติก

เนื้อหาอย่างย่อ
หนังสือวิทยาศาสตร์ที่แนะนำวิธีประดิษฐ์และ ทดลองวิทยาศาสตร์แบบ Hands-on ทั้ง 52 กิจกรรม ซึ่งเด็ก ๆ ทำได้ด้วยตนเองจากวัสดุอุปกรณ์หาง่าย โดยเฉพาะการนำขวดพลาสติกเหลือใช้ราคาถูกมาเป็นวัสดุหลัก และทดลองวิทยาศาสตร์ ช่วยลดปริมาณขยะ ประหยัดค่าใช้จ่าย ส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้กับเด็ก ภายในหนังสือได้อธิบายถึงขั้นตอนการประดิษฐ์ การทดลอง และเคล็ดลับของแต่ละกิจกรรม พร้อมทั้งนำเสนอความรู้วิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน เพื่อเสริมความเข้าใจจากการทำกิจกรรม เช่น ฟังเสียงหัวใจด้วยขวด ติดไฟในขวดสาหร่าย ลูกเกดเต้นระบำในขวด ขวดพลาสติกดูดน้ำสี เป็นต้น
หมวด: การศึกษา
สำนักพิมพ์: นานมีบุ๊คส์
ผู้แต่ง: ฤทัย จงสฤษดิ์
วันที่รับเข้า: 29/12/16
ยอดคงเหลือ: 1

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2020-05-20 01:03
2019-09-09 01:09
2019-09-03 01:10
2018-12-17 01:07
2018-08-22 01:06
2018-06-20 01:06
2018-06-12 01:05
2018-05-28 01:05
2018-03-22 01:05
2018-01-17 01:06
2017-09-07 01:06
2017-08-23 01:07