< หน้าหลัก / หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ / 25 โครงงานวิทย์ ตามรอยนักวิทยาศาสตร์โลก >

รายละเอียดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

25 โครงงานวิทย์ ตามรอยนักวิทยาศาสตร์โลก

25 โครงงานวิทย์ ตามรอยนักวิทยาศาสตร์โลก

เนื้อหาอย่างย่อ
หนังสือเสริมความรู้วิทยาศาสตร์ พาย้อนอดีตกลับไปดูชีวิตของสุดยอดนักวิทยาศาสตร์ ที่ครอบคลุมถึง 5 สาขา ได้แก่ นักดาราศาสตร์ นักชีววิทยา นักเคมี นักวิทยาศาสตร์โลก และ นักฟิสิกส์ และรวบรวมการทดลองเด่นตามรอยนักวิทยาศาสตร์ 25 การทดลอง พร้อม ภาพประกอบสวยงาม เพื่อช่วยให้เข้าใจสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัว   
หมวด: การศึกษา
สำนักพิมพ์: นานมีบุ๊คส์
วันที่รับเข้า: 29/12/16
ยอดคงเหลือ: 1

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-11-23 13:05
2019-10-02 01:09
2018-12-22 01:07
2018-10-08 01:04
2018-08-28 01:05
2018-08-20 01:05
2018-07-17 01:08
2018-06-19 01:06
2018-06-11 01:05
2018-05-28 01:05
2018-03-01 01:05
2018-01-17 01:06
2017-09-01 01:06
2017-03-07 10:37