< หน้าหลัก / หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ / กับดักความสำเร็จ Think Like A Hunter >

รายละเอียดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

กับดักความสำเร็จ Think Like A Hunter

กับดักความสำเร็จ Think Like A Hunter

เนื้อหาอย่างย่อ
คุณจะทำอย่างไรให้สำเร็จ ไม่ใช่เรื่องยาก แต่สิ่งที่ยากกว่าก็คือการรักษาสิ่งเหล่านั้นไว้ต่างหากเพราะถ้าหากขาดความต่อเนื่อง ขาดการเรียนรู้ขาดระเบียบวินัยโดยเฉพาะการเป็นผู้รับฟังที่ดีแล้วในไม่ช้าสิ่งต่างๆก็จะหมุนกลับมาสู่จุดเดิม
หมวด: จิตวิทยาทั่วไป
สำนักพิมพ์: ยิปซีกรุ๊ป
ผู้แต่ง: ลิม คัมมาร์
วันที่รับเข้า: 29/12/16
ยอดคงเหลือ: 0

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2021-05-10 00:15
2019-01-26 01:05
2018-12-14 01:05
2018-06-23 01:05
2018-06-19 01:06
2018-05-21 01:05
2018-04-17 01:04
2018-04-02 01:04
2017-07-26 01:07