< หน้าหลัก / หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ / 65 กลวิธีพัฒนาสมองสู่ขีดสูงสุดของศักยภาพ >

รายละเอียดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

65 กลวิธีพัฒนาสมองสู่ขีดสูงสุดของศักยภาพ

65 กลวิธีพัฒนาสมองสู่ขีดสูงสุดของศักยภาพ

เนื้อหาอย่างย่อ
บาร์บาร่า ไมสเตอร์ วิตาล ผู้เขียนได้นำประสบการณ์จริงมาเล่า โดยเขียนทำนองประวัติส่วนตัวและเป็นคู่มือครูด้วย เธอถนัดใช้สมองซีกขวา ตอนเด็กเธอต้องหาวิธีช่วยเหลือตัวเอง หาวิธีเรียนเองเพราะเรียนรู้อย่างผู้อื่นมิได้ เมื่อเป็นครูก็ต้องค้นหาวิธีสอนใหม่เพราะหลักสูตรใช้วิธีแบบเดิมๆ ซึ่งการพัฒนาสมองที่ได้ประสิทธิภาพที่สุดคือเริ่มตั้งแต่ปฐมวัย โดยฝึกให้เด็กใช้สมองทุกๆ ส่วนไปพร้อมๆ กัน บาร์บาร่าจึงรวบรวมเทคนิค การสอนเด็กไว้ทั้งหมด 65 วิธี เช่น การออกเสียงตัวสะกด การเขียนอักษรตัวเต็ม เสียงและรูปทรง การสอนเรื่องสี ตัวเลข และรูปทรง การสอนทิศทาง การบวกเลข การลบเลข วิธีสอนเรื่องเวลา เป็นต้น เพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ปกครองและครูนำไปฝึกบุตรหลาน ฝึกสมอง 2 ซีก ทำงานด้วยกันอย่างสมดุล
หมวด: ความรู้ทั่วไป
สำนักพิมพ์: นานมีบุ๊คส์
วันที่รับเข้า: 29/12/16
ยอดคงเหลือ: 1

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-06-22 01:09
2018-08-23 01:05
2018-07-27 01:06
2018-06-29 01:05
2018-06-12 01:05
2018-05-29 01:05
2018-05-21 01:05
2018-05-15 01:06
2018-04-17 01:04
2017-09-12 01:07