< หน้าหลัก / หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ / การจัดการผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น >

รายละเอียดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

การจัดการผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น

 การจัดการผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น

หมวด: การศึกษา
สำนักพิมพ์: พัฒนาวิชาการ (2535)
วันที่รับเข้า: 29/12/16
ยอดคงเหลือ: 1

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-05-03 01:05
2018-03-10 01:04
2018-03-04 01:05
2018-01-18 01:05
2018-01-11 01:05
2017-12-11 01:04
2017-12-03 06:03
2017-07-18 13:20
2017-01-22 23:20