< หน้าหลัก / หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ / ๕๐ เมนูอาหารลดน้ำหนัก >

รายละเอียดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

๕๐ เมนูอาหารลดน้ำหนัก

๕๐ เมนูอาหารลดน้ำหนัก

เนื้อหาอย่างย่อ
เคล็ด(ไม่)ลับของสูตรอาหารลดน้ำหนัก หนังสืเล่มนี้จะให้ภาพรวมของปัญหาน้ำหนักตัวและความอ้วน ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ ความรู้เรื่องโภชนาการกับการลดน้ำหนัก และหัวใจสำคัญคือ 50 เมนูอาหารพลังงานต่ำลดน้ำหนัก ซึ่งแบ่งเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆ คือ อาหารเช้า 10 เมนู และอาหารกลางวัน-เย็น 40 เมนู ทุกเมนูมีการวิเคราะห์พลังงานและคุณค่าทางโภชนาการ รวมถึงบอกจุดเด่นว่าพิเศษกว่าเมนูทั่วไปอย่างไร ที่สำคัญคือทำง่าย และอร่อย
หมวด: อาหาร-เครื่องดื่ม
สำนักพิมพ์: วิริยะธุรกิจ
วันที่รับเข้า: 29/12/16
ยอดคงเหลือ: 1

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-09-01 01:09
2019-03-12 07:05
2018-10-16 01:11
2018-10-08 01:04
2018-10-02 01:05
2018-09-17 01:06
2018-09-02 01:05
2018-08-23 01:05
2018-06-09 01:05