< หน้าหลัก / หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ / คัมภีร์สร้าง “ผู้นำ” สำเร็จไร้ขีดจำกัด >

รายละเอียดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

คัมภีร์สร้าง “ผู้นำ” สำเร็จไร้ขีดจำกัด

คัมภีร์สร้าง “ผู้นำ” สำเร็จไร้ขีดจำกัด

เนื้อหาอย่างย่อ
"รวมสุดยอดเทคนิค แนวทางการปฏิบัติ ที่จะช่วยสร้างให้ทุกคนมีความเป็นผู้นำ ขอแนะนำว่าทุกองค์กรไม่ควรพลาดหนังสือเล่มนี้เป็นอันขาด "
หมวด: การบริหารงานบุคคล
วันที่รับเข้า: 29/12/16
ยอดคงเหลือ: 1

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2022-01-19 00:27
2018-11-23 01:09
2018-04-17 01:04
2018-04-02 01:04
2018-03-02 01:05
2018-02-06 01:05
2018-01-21 01:06
2017-09-13 01:07
2017-03-24 13:00