< หน้าหลัก / หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ / เมล็ดงอก Healthy Food >

รายละเอียดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

เมล็ดงอก Healthy Food

เมล็ดงอก Healthy Food

เนื้อหาอย่างย่อ
คุณสมบัติเด่นของผักเมล็ดงอกก็คือ เป็นผักปลอดสารพิษ 100% ด้วยวิธีการปลูกที่ง่ายและไม่จำเป็นต้องใช้สารเคมี สารอาหารที่อุดมอยู่ในเมล็ดงอกจะมีมากกว่าผักชนิด นั้น ๆ หลายเท่า เหมาะกับผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพและผู้ที่กำลังมองหาช่อทางรายได้
หมวด: อาหาร-เครื่องดื่ม
สำนักพิมพ์: ยิปซีกรุ๊ป
วันที่รับเข้า: 29/12/16
ยอดคงเหลือ: 1

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-09-01 01:09
2018-11-19 01:09
2018-06-15 01:06
2018-01-21 01:06
2017-09-03 01:07
2017-03-24 13:00