< หน้าหลัก / หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ / เพิ่มยอดขายด้วย Line Facebook pages Instragram >

รายละเอียดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

เพิ่มยอดขายด้วย Line Facebook pages Instragram

เพิ่มยอดขายด้วย Line Facebook pages Instragram

เนื้อหาอย่างย่อ
หนังสือเพื่อต่อยอดธุรกิจการค้าขายออนไลน์ ให้รวดเร็วทันใจโดยการใช้งานบนมือถือหรือแท็บเล็ต การใช้งานแอพพลิเคชันที่จำเป็นสำหรับการต่อยอดร้านค้า อันได้แก่ Facebook Page, Line, Instagram
หมวด: คอมพิวเตอร์
ผู้แต่ง: ณัฐวุฒิ ปิยบุปผชาติ
วันที่รับเข้า: 29/12/16
ยอดคงเหลือ: 1

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2020-01-05 13:07
2019-02-18 07:05
2019-01-26 01:05
2018-10-12 01:10
2018-07-10 01:06
2017-12-11 01:04
2017-11-23 01:05
2017-07-18 13:20
2017-03-24 13:00