< หน้าหลัก / หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ / สร้างสินค้า ขายดี มีดีไซน์ ทำง่าย รายได้ดี >

รายละเอียดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

สร้างสินค้า ขายดี มีดีไซน์ ทำง่าย รายได้ดี

สร้างสินค้า ขายดี มีดีไซน์ ทำง่าย รายได้ดี

เนื้อหาอย่างย่อ
หนังสือที่นำเสนองานดีไซน์ ลงบนสินค้า เช่น ถุงผ้า เสื้อยืด แก้ว สมุดโน้ต และเคสโทรศัพท์มือถือ ซึ่งเป็นสินค้า ซึ่งสามารถทำได้ง่าย และเป็นสินค้าที่ซื้อง่ายขายคล่อง อีกทั้งยังมีกระบวนการในการคัดเลือกวัสดุที่จะนำมาใช้งาน ต้นทุนราคา ต้นทุนในกระบวนการผลิต ทำให้สามารถคำนวณค่าใช้จ่าย และช่องทางการขายสินค้าเหล่านี้
หมวด: คอมพิวเตอร์
ผู้แต่ง: จตุรงค์ ศรีวิลาศ
วันที่รับเข้า: 29/12/16
ยอดคงเหลือ: 1

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-07-14 01:06
2018-06-12 01:05
2017-12-26 01:05
2017-12-11 01:04
2017-09-03 01:07
2017-07-18 13:20
2017-03-17 15:23
2017-02-15 06:23