< หน้าหลัก / หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ / Natural Ageing of Rubber Changes in Physical Properties Over 40 Years >

รายละเอียดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

Natural Ageing of Rubber Changes in Physical Properties Over 40 Years

Natural Ageing of Rubber Changes in Physical Properties Over 40 Years

หมวด: Textbook - โพลีเมอร์ พลาสติกและยาง
ยอดคงเหลือ: 9999