< หน้าหลัก / หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ / High Performance Plastics 2005 International Conference >

รายละเอียดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

High Performance Plastics 2005 International Conference

High Performance Plastics 2005 International Conference

เนื้อหาอย่างย่อ
High performance plastics are replacing traditional materials in hostile environments. They possess characteristics such as exceptional strength, lightweight, temperature resistance (usually in excess of 160degreeC), chemical resistance and dimensional stability. In addition, plastics are relatively easy to process and can be coloured (or transparent) and moulded to create innovative and attractive structures. The fun car market illustrates the increasing use of plastics materials and the versatility and appeal needed in materials for today"s marketplace. This two day international conference brought together experts discussing the latest developments in materials including properties, processing and applications.
หมวด: Textbook - วัสดุศาสตร์
ยอดคงเหลือ: 9999

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-08-22 01:06
2017-08-13 01:05