< หน้าหลัก / หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ / หมีน้อย ตอน กอดกัน...กอดกัน >

รายละเอียดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

หมีน้อย ตอน กอดกัน...กอดกัน

หมีน้อย ตอน กอดกัน...กอดกัน

เนื้อหาอย่างย่อ
สำนักพิมพ์  :  ตั้งไข่  ราคาปก  :  89  บาท  หมีน้อย ตอน กอดกัน...กอดกัน เป็น นิทาน ชุด หมีน้อยคนเก่ง เป็นนิทานเสริมทักษะของเด็กปฐมวัย พัฒนาทักษะสมอง EF เป็นการเสริมสร้างและปลูกฝังทัศนคติที่ดีให้แก่เด็กปฐมวัยในด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นการสร้างสุขนิสัยที่ดีให้น้องน้อยคนเก่งเติบโตสมวัย มีพัฒนาการทางกายและใจอย่างสมบูรณ์  ดูหนังสือเรื่องอื่นๆ ของเรา ได้ที่ www.phetpraguy.com
หมวด: หนังสือเด็ก-นิทาน
ISBN: 8858757418782
สำนักพิมพ์: บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด
วันที่รับเข้า: 25/03/22
ยอดคงเหลือ: 1