< หน้าหลัก / หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ / ผ่า! HARDDISK >

รายละเอียดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ผ่า! HARDDISK

ผ่า! HARDDISK

เนื้อหาอย่างย่อ
ฮาร์ดดิสก์ นับเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญที่สุดอุปกรณ์หนึ่งในเครื่องคอมพิวเตอร์และมีบทบาทสำคัญในการทำงานตั้งแต่เริ่มบู๊ตระบบเข้าสู่การใช้งาน Operating System ต่างๆ การทำ Virtual Memory จนถึงการจัดเก็บข้อมูล หนังสือสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณรู้จักการทำงานทุกแง่มุมของฮาร์ดดิสก์ตั้งแต่โครงสร้างและกลไกการทำงานของฮาร์ดดิสก์,รายละเอียดของฮาร์ดแวร์และอินเตอร์เฟส, คำศัพท์ทางเทคนิค, พาร์ติชั่น, ระบบไฟล์, กระบวนการบู๊ต รวมถึงวิธีใช้งานโปรแกรมที่เกี่ยวข้องเช่น FDISK, Partition Magic, Norton Ghost ตลอดจนการแก้ปัญหาและกู้ข้อมูล
หมวด: คอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์: โปรวิชั่น
ผู้แต่ง: พร้อมเลิศ หล่อวิจิตร
ยอดคงเหลือ: 1