เปิดตัว Science e-book App ในงานครบรอบ 125 ปี กรมวิทยาศาสตร์บริการ

เปิดตัว Science e-book Library ในงานครบรอบ 125 ปี กรมวิทยาศาสตร์บริการ : รากฐานงานบริการสู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืน ณ โรงแรงวินเซอร์ สวีท แอนด์ คอนเวนชั่น ชั้น 11 กรุงเทพฯ วันที่ 29 มกราคม 2559 ทั้งนี้ทางสำนักหอสมุดฯ ได้จัดบรรยายในหัวข้อ "S&T Library Application"  โดยเนื้อหาในการบรรยายจะนำเสนอการใช้ Application : Science eBook Library ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ (mobile device) ที่จะทำให้ทุกคนเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในรูปดิจิทัลได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา พร้อมทั้งแนะนำเอกสารและบริการของสำนักหอสมุดฯ เพื่อการศึกษา วิจัย และพัฒนา