ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: 65 กลวิธีพัฒนาสมองสู่ขีดสูงสุดของศักยภาพ

สำนักพิมพ์: นานมีบุ๊คส์

หมวดหลัก: ความรู้ทั่วไป

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

บาร์บาร่า ไมสเตอร์ วิตาล ผู้เขียนได้นำประสบการณ์จริงมาเล่า
โดยเขียนทำนองประวัติส่วนตัวและเป็นคู่มือครูด้วย เธอถนัดใช้สมองซีกขวา
ตอนเด็กเธอต้องหาวิธีช่วยเหลือตัวเอง หาวิธีเรียนเองเพราะเรียนรู้อย่างผู้อื่นมิได้
เมื่อเป็นครูก็ต้องค้นหาวิธีสอนใหม่เพราะหลักสูตรใช้วิธีแบบเดิมๆ
ซึ่งการพัฒนาสมองที่ได้ประสิทธิภาพที่สุดคือเริ่มตั้งแต่ปฐมวัย
โดยฝึกให้เด็กใช้สมองทุกๆ ส่วนไปพร้อมๆ กัน บาร์บาร่าจึงรวบรวมเทคนิค
การสอนเด็กไว้ทั้งหมด 65 วิธี เช่น การออกเสียงตัวสะกด การเขียนอักษรตัวเต็ม เสียงและรูปทรง การสอนเรื่องสี ตัวเลข
และรูปทรง การสอนทิศทาง การบวกเลข การลบเลข วิธีสอนเรื่องเวลา เป็นต้น
เพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ปกครองและครูนำไปฝึกบุตรหลาน
ฝึกสมอง 2 ซีก ทำงานด้วยกันอย่างสมดุล

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-06-22 01:09
2018-08-23 01:05
2018-07-27 01:06
2018-06-29 01:05
2018-06-12 01:05
2018-05-29 01:05
2018-05-21 01:05
2018-05-15 01:06
2018-04-17 01:04
2017-09-12 01:07