ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: 100 เคล็ดวิชาเปลี่ยนเด็กธรรมดาให้เรียนเก่ง

หมวดหลัก: การศึกษา

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

“100 เคล็ดวิชาเปลี่ยนเด็กธรรมดาให้เรียนเก่งข้ามคืน” เป็นหนังสืออีกเล่มที่คุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่ควรมีติดตัวไว้ เพื่อสร้างความเข้าใจในการเลี้ยงดูลูกอย่างถูกวิธี จะได้เรียนรู้การเลี้ยงดูลูกให้โตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพ เป็นเด็กเก่ง เด็กดี อัจฉริยะครบทุกด้าน

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2020-05-07 01:01
2018-09-02 01:05
2018-08-23 01:05
2018-06-12 01:05
2018-05-15 01:06
2018-03-01 01:05
2018-02-06 01:05
2018-01-19 01:06
2017-08-01 01:07
2017-02-02 20:27