ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: Digital Marketing Concept & Case Study

ผู้แต่ง: ณัฐพล ใยไพโจรน์

หมวดหลัก: คอมพิวเตอร์

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

การตลาดมีบทบาทสำคัญต่อการเจริญเติบโตของทุกธุรกิจ และเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าไปมาก ก็ทำให้การตลาดที่แต่ก่อนเคยอยู่เฉพาะในโลกออฟไลน์ ต้องเปลี่ยนมาอยู่บนโลกออนไลน์แทน หากคุณต้องการ หนังสือที่เกี่ยวกับการทำการตลาดออนไลน์ หนังสือ Digital Marketing Concept & Case Study เหมาะสมที่จะใช้งานเป็นคู่มือสำหรับการตลาดออนไลน์อย่างยิ่ง

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2021-10-15 00:05
2018-07-14 01:06
2018-06-20 01:06
2018-04-02 01:04
2018-01-04 01:05
2017-12-12 01:05
2017-09-03 01:07
2017-04-05 11:47
2017-03-24 13:00
2017-02-07 08:27