ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: SMEs เศรษฐีแจ้งเกิด

ผู้แต่ง: โบตั๋น

สำนักพิมพ์: เอ็กเปอร์เน็ท

หมวดหลัก: บริหารธุรกิจ-การเงิน

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

"ระหว่าง “ทำดี-รวยเร็ว” กับ “ทำเป็น-รวยก่อน”
ท่านจะเลือกอย่างไหนดี ?
เถ้าแก่มือโปรตัวจริง ย่อมไม่อยากจะเลือกเป็นแน่
แต่จะขอยึดทั้ง 2 อย่างนี้เอาไว้
สำหรับเป็นหัวใจสำคัญของการทำธุรกิจ SMEs!
หนังสือเล่มนี้ถือเป็น SMEs ภาคปฏิบัติ
ที่จะช่วยให้ท่านสามารถเริ่มต้นลงมือทำธุรกิจ
ได้อย่างถูกต้องและเป็นระบบ
เพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จทั้งในชีวิตและในธุรกิจ
ให้สามารถเจริญเติบโตก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืน
หัวใจสำคัญสู่ความสำเร็จของคุณ
อยู่ในหนังสือเล่มนี้"

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-08-26 01:05
2017-12-12 01:05
2017-03-24 13:00