ข้อมูล eBook

ชื่อ: หลักการทางเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ สาขาวิทย์-เทคโน

ผู้แต่ง: ไพโรจน์ วิริยจารี

สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หมวดหลัก: สุขภาพ-ความงาม

คงเหลือ: 0

เนื้อหา

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2020-08-01 01:07
2020-07-24 01:10
2020-06-24 01:03
2020-03-16 06:02