ข้อมูล eBook

ชื่อ: คิด ปีที่ 9 ฉบับที่ 9 มิถุนายน 2561

หมวดหลัก: -สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)

ขนาดไฟล์: 19 861 800.00

คงเหลือ: 99999

เนื้อหา

นิตยสารคิด (Creative Thailand) ฉบับเดือนมิถุนายน 2561 The Paradox of Choice พรหมลิขิตบันดาลชักพา หรือว่ามนุษย์ถูกสาปให้มีเสรีภาพ ในหนึ่งวัน เราต้องตัดสินใจ “เลือก” มากขนาดไหน... “การเลือก” ดูจะเป็นเรื่องสำคัญสำหรับผู้คนในยุคใหม่ เพราะมันแสดงถึงความสามารถในการกำหนดชะตาชีวิตตัวเองในด้านต่างๆ หลายคนเชื่อว่าการมี “ทางเลือก” ที่มากพอ จะช่วยให้มีเสรีภาพและโอกาสที่จะได้ในสิ่งที่ดีที่สุด แต่หลายครั้งที่พบว่าทางเลือกที่ “มากเกินไป” กลับสร้างปัญหาให้ชีวิตยุ่งยากขึ้น การมีตัวเลือกมากเกินไป อาจทำให้รู้สึกเบื่อหน่ายหรือถอดใจกับการต้องเปรียบเทียบแต่ละตัวเลือกที่มี แทนที่จะช่วยให้เราเลือกในสิ่งที่ดีที่สุด กลับลงท้ายด้วยการเลือกอย่างเสียไม่ได้ แต่เมื่อทุกๆ การตัดสินใจเลือกคือสิ่งที่กำหนดตัวตนและทิศทางชีวิตที่เรากำลังจะเดินไป คำถามสำคัญจึงอยู่ที่ว่า ขอบเขตที่พอดีของอิสรภาพในการเลือกนั้นอยู่ตรงไหน เพราะเสรีภาพในการเลือกไม่ควรเป็นคำสาป แต่คือพรหมลิขิตที่ให้สิทธิเราได้กำหนดชีวิตด้วยตัวเอง

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-10-07 01:05
2018-09-13 01:05
2018-08-26 01:05
2018-08-26 01:05
2018-08-12 01:05
2018-07-21 01:05
2018-07-17 01:08
2018-07-14 01:06
2018-07-08 06:04
2018-06-25 01:05
2018-06-24 01:05
2018-06-23 01:05
2018-06-23 01:05
2018-06-22 01:06