ข้อมูล eBook

ชื่อ: บริหารงานให้ได้ผล บริหารคนให้ได้งาน

สำนักพิมพ์: ยิปซีกรุ๊ป

หมวดหลัก: การบริหารงานบุคคล

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

เปี่ยมศักดิ์ คุณากรประทีป

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-10-09 01:05
2018-10-09 01:05
2018-09-27 01:06
2018-09-17 01:06
2018-09-18 01:06
2018-08-30 06:08
2018-08-30 06:08
2018-08-24 01:05
2018-08-11 01:05
2018-08-13 01:06
2018-08-05 01:06
2018-07-27 01:06
2018-07-26 01:06
2018-07-23 01:07
2018-07-18 01:06

หน้า