ข้อมูล eBook

  • [title]

ชื่อ: บริหารงานให้ได้ผล บริหารคนให้ได้งาน

สำนักพิมพ์: ยิปซีกรุ๊ป

หมวดหลัก: การบริหารงานบุคคล

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

เปี่ยมศักดิ์ คุณากรประทีป

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-03-04 01:05