ข้อมูล eBook

ชื่อ: Market Your Way to Growth

ผู้แต่ง: Philip Kotler

สำนักพิมพ์: เนชั่นบุ๊คส์

หมวดหลัก: บริหารธุรกิจ-การเงิน

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

"ถ้าคุณคิดว่าธุรกิจของบริษัทไม่อาจเติบโตได้ในสภาวะเศรษฐกิจที่มีการเติบโตต่ำ การตลาดเพื่อสร้างการเติบโตทางธุรกิจ-8 เส้นทางสู่ชัยชนะ จะทำให้คุณเปลี่ยนความคิดนี้
บริษัทส่วนใหญ่ขยายธุรกิจด้วยกลยุทธ์หนึ่งหรือสองแบบที่ใช้กันมาตั้งแต่ก่อนที่โลกเราจะมีสภาพโลกาภิวัตน์และมีความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีอย่างมากมายเช่นทุกวันนี้
ในปัจจุบันบริษัทจำเป็นต้องศึกษากลยุทธ์สำคัญ 8 กลยุทธ์ที่อาจทำให้ธุรกิจขยายตัวได้อีก"

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2020-01-01 19:07
2019-05-31 01:05